VM Consultancy - Project woonzorg

Woonzorg Nederland

In opdracht van Woonzorg Nederland biedt VM Consultancy begeleiding bij diverse projecten. Het gaat hierbij om het opstellen van verbeterrapportages met betrekking tot energieverbruik en advies op het gebied van installatietechniek en bouwfysica.

VM Consultancy - Project Westwal

Westerwal Groningen

VM Consultancy kreeg de opdracht tot het geven van installatietechnisch en bouwfysisch advies voor de nieuwbouw van 171 appartementen en 22 woningen nabij het Hoendiep en Ring West te Groningen.

VM Consultancy - Project Martiniziekenhuis

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis heeft een project in de initiatieffase. Dit project wordt door VM Consultancy volledig begeleid. Zowel projectleiding als uitwerking behoren tot de opdracht.

VM Consultancy - Project de Jacobijn

Appartementen Jakobijn Groningen

Plegt Vos Noord verstrekte VM Consultancy de opdracht voor het opstellen van een PVE en de begeleiding van de installateur. Realisatie 2016-2017.

VM Consultancy - Project het kwadraat

Het Kwadraat in voormalig DVHN-PAND

Een verzamelcomplex waarin start-ups, scale-ups en grown-ups samen komen en waarin ruimte is voor welzijn. Dat klinkt mogelijk als een idee dat alleen uitgevoerd kan worden in de Randstad. Edward Wielens van Vastgoed Groningen bewijst het tegendeel: een concept met synergie, gemeenschapszin en spirit in de stad Groningen.

VM Consultancy - Project de Meet

MFA De Meet Bellingwolde

Naast het partycentrum, de sporthal, het consultatiebureau, de bloedbank, bibliotheek en een aantal multifunctionele vergaderruimtes, biedt De Meet nu ook ruimte aan jongerenwerk en de politie en krijgt de peuterspeelzaal (SPGB) er een kantoorruimte. Door alle organisaties onder één dak te plaatsen, is de gewenste verbinding tussen zorg, welzijn, onderwijs, sport, jeugd en ouderen ontstaan. Door die verbinding worden problemen eerder herkend en sneller aangepakt, zodat meer inwoners geholpen kunnen worden in De Meet

Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op

Woonzorg Nederland

In opdracht van Woonzorg Nederland biedt VM Consultancy begeleiding bij diverse projecten. Het gaat hierbij om het opstellen van verbeterrapportages met betrekking tot energieverbruik en advies op het gebied van installatietechniek en bouwfysica.

VM Consultancy - Project woonzorg

Westerwal Groningen

VM Consultancy kreeg de opdracht tot het geven van installatietechnisch en bouwfysisch advies voor de nieuwbouw van 171 appartementen en 22 woningen nabij het Hoendiep en Ring West te Groningen.

VM Consultancy - Project Westwal

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis heeft een project in de initiatieffase. Dit project wordt door VM Consultancy volledig begeleid. Zowel projectleiding als uitwerking behoren tot de opdracht.

VM Consultancy - Project Martiniziekenhuis

Appartementen Jakobijn Groningen

Plegt Vos Noord verstrekte VM Consultancy de opdracht voor het opstellen van een PVE en de begeleiding van de installateur. Realisatie 2016-2017.

VM Consultancy - Project de Jacobijn

De Meet Bellingwolde

Het multifunctionele Sport en Dorpshuis De Meet in Bellingwolde, heeft een volledig nieuw aangezicht gekregen. Daarnaast worden er duurzame technieken toegepast, zoals Warmtepompen en een PV-installatie. VM Consultancy heeft het energetische- en installatietechnische ontwerp mogen verzorgen.

VM Consultancy - Project de Meet

Atlas Theater Emmen

In 2017 is het Atlas Theater Emmen in gebruik genomen. VM Consultancy is in opdracht van de gemeente Emmen aangesteld om directievoering/toezicht uit te voeren betreffende de installatietechnische installaties.

Hybride gebouwen voor gezondheidszorg

VM Consultancy heeft namens Bussman in 2015/2016 meerdere projecten begeleid als interim projectmanager. Bij het Radboud Ziekenhuis is een gebouw ten behoeve een DNA Sequencer gerealiseerd. Voor Ziekenhuis Tergooi is een hybride OK gebouwd waar een OK in combinatie met rontgen/MRI is opgeleverd.

Contact

VM Consultancy B.V. is samen gegaan met abtWassenaar. Ons nieuwe adres:
Rummerinkhof 6
9712 LK Haren

Telefoon +31 (0)50 534 7345
info@abtwassenaar.nl